Om Asker Eiendom

Asker Eiendom AS ble startet av Harald M. Nissen-Lie i 1990, og ble senere fusjonert med andre selskaper eid av familien. Gjennom de senere år har sønner tatt over store deler av eierinteressene i morselskapet, som nå utgjør en virksomhet med flere heleide og deleide eiendomsselskap. Både kontor/lager og produksjonslokaler utgjør hovedtyngden av Asker Eiendom AS i dag, men selskapet har også betydelige investeringeer innen boligutvikling.

Harald Martinus Nissen-Lie
Styreformann
Petter Christian Nissen-Lie
Daglig leder og styremedlem
Anders Nissen-Lie
Styremedlem
Roy Tulluan
Prosjektleder/forvaltning