Pågående bygging
Neselva Hageby
Eies av: Sandekra AS
Tomt: 47 163 M2
Bygninger: Ca. 11 000 M2

Beskrivelse av eiendommen

Neselva Hageby ligger omkranset av Neselva og store grøntområder på alle sider og godt skjermet mot vei og trafikkstøy og med store, luftige grønne uterom mellom bebyggelsen.

Bygningnene i salgstrinn 1, 2 og 3 utgjør byggetrinn 1 som ferdigstilles samtidig, og vil danne et hyggelig, åpent og grønt parkmessig tun, som binder salgstrinnene sammen på en harmonisk måte. Husene varierer fra 4 etasjer i vest til 6 etasjer i øst.

Byggetrinn 2 består av 97 nye leiligheter fra 36-145 kvm med samme gode standard og planløsninger som i byggetrinn 1. Det blir som før, store og luftige uterom mellom byggene og fin beliggenhet - akkurat som kjøperne i byggetrinn 1 har satt stor pris på!

Det vil bli tilrettelagt for et levende boligområde med frodige grøntområder, parker, hager, nærlekeplasser og sandvolleyballbane. Sykkel- og bilpool tilrettelegger for et bilfritt og hyggelig område.

Petter Christian Nissen-Lie
+(47) 99 73 73 04 petter@askereiendom.com