Næringseiendom

Vår filosofi er langsiktig eierskap og vi setter våre leietagere sine interesser i fokus med gode og fremtidsrettede løsninger

Se mer

Boligprosjekt

Vi har utviklet flere større boligprosjekter både i Oslo, Bærum og Asker.

Se mer


Gode investeringer

Følg med på hva vi har av boligprosjekter på gang. Her er det mange gode investeringer å gjøre.

Langsiktig leie av næringseiendom

Vår filosofi er langsiktig eierskap og vi setter våre leietagere sine interesser i fokus med gode og fremtidsrettede løsninger.

Erfaring teller

Gjennom mer enn 30 års virksomhet har vi bygget opp en portefølje av næringseiendommer, hovedsakelig i Asker og Bærum, samt utviklet flere større boligprosjekter i både Oslo, Bærum og Asker.

Vår virksomhet

Hovedvirksomheten er utvikling og utleie av egne eiendommer innen næring, samt utvikling og salg av boliger og boligprosjekter.